poniedziałek, luty 17, 2020

Dr Justyna Małkuch-Świtalska

Prezes Stowarzyszenia i inicjatorka projektu. Ekspert ds. Karier Młodych Naukowców w ramach Programu Horyzont 2020 (Maire Skłodowska-Curie Actions).Członek ekipy badawczej HISCANT-MA 1132 na Université de Lorraine (Francja) i wykładowca Université de Reims Champagne-Ardenne (Francja). Uczestnik międzynarodowych projektów badawczych Université de Lorraine i Universit'i di Bari (Włochy). Manager projektów naukowych i doradca rozwoju zawodowego.

 

 

Dr Anna K. Jasińska

Wiceprezes Stowarzyszenia. Trener nauki i wieloletni pracownik Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk. Doktor nauk biologicznych, trzyletni staż podoktorski odbyła na Uniwersytecie w Tartu prowadząc badania jako członek, unikatowego w skali świata, projektu FAHM (Free Air Humidity Manipulation). Od trzech lat jest członkiem zespołu badawczego Zelkova/Pterocarya, skupiającego naukowców z ponad 20 Instytucji z 10 krajów na całym świecie. Autorka / współautorka ponad 30 publikacji w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych.

 

 

Stowarzyszenie PolDoc prowadzi trzy rodzaje współpracy: indywidualną, instytucjonalną oraz z podmiotami prywatnymi.

W ramach współpracy indywidualnej zapraszamy do nas osoby zainteresowane rozwijaniem funkcjonowania Stowarzyszenia w zakresie administracyjno-prawnym, szkoleniowym, naukowym, informatycznym i informacyjnym. Szczególnie interesują nas osoby:

 • posiadające międzynarodowe wykształcenie i/lub doświadczenie zawodowe
 • z doświadczeniem w pracy w sektorze pozarządowym
 • naukowcy zajmujący się problematyką przygotowywania rozprawy doktorskiej oraz rozwojem karier naukowych, komercjalizacją nauki, zarządzaniem zespołami wiedzy, projektami innowacyjnymi
 • osoby zainteresowane redagowaniem prasy skierowanej do doktorantów i doktorów
 • rekruterzy oraz trenerzy rozwoju zawodowego zainteresowani kontaktem z pracownikami wyspecjalizowanymi

Członkom naszej ekipy operacyjnej zapewniamy:

 • indywidualne i wielopłaszczyznowe wsparcie w rozwoju zawodowym
 • możliwość pracy w wielokulturowym i wielojęzycznym środowisku
 • uczestnictwo w międzynarodowych projektach, także naukowych
 • możliwość prezentowania swojej działalności oraz publikowania pod egidą PolDoc

Do kontaktu z nami w celu przygotowania wspólnych projektów np. (szkoleniowych lub doradczych) zapraszamy firmy i instytucje oraz różne jednostki uczelniane (np. Samorządy Doktorantów lub też inne jednostki skupiające doktorantów) zainteresowane:

 • współpracą szkoleniową i doradczą
 • udziałem doktorantów i doktorów w zdynamizowaniu funkcjonowania i rozwoju różnych podmiotów gospodarczych
 • prowadzonymi przez doktorantów i doktorów projektami innowacyjnymi
 • dostępem do profili zgromadzonych w cv-tece PolDoc
 • sytuacją młodych naukowców na polskim i międzynarodowym rynku pracy

Stowarzyszenie PolDoc podejmie współpracę z przedsiębiorcami oraz z przedstawicielami podmiotów prywatnych zainteresowanymi podniesieniem udziału pracowników wyspecjalizowanych w rozwoju gospodarki.

Naszym partnerom prywatnym zapewniamy:

 • wsparcie w dotarciu z ofertą rekrutacyjną, szkoleniową, inną do 42000 potencjalnych odbiorców, jakimi co roku są w Polsce doktoranci.
 • umowy partnerskie obejmujące przygotowanie wspólnych projektów, wymianę informacji oraz promocję działalności
 • wsparcie w kontaktach ze środowiskiem naukowym w celu wymiany informacji, komercjalizacji wiedzy, przygotowania patentów i prototypów, przygotowania projektów innowacyjnych

Zachęcamy również podmioty prywatne do wspierania za naszym pośrednictwem doktorantów i doktorów, poprzez stypendia oraz darowizny w postaci urządzeń informatycznych i oprogramowania.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu: naukaibiznes@poldoc.pl

Nie czekaj ani chwili dłużej...