czwartek, marzec 23, 2023

Partnerzy krajowi PolDoc: 

  


Misją Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości  jest budowanie sprzyjającego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości. Jesteśmy przekonani, że każdy pomysł na biznes można zrealizować.

Podstawą wizji przyszłości jest świadomość i przekonanie, że potrzebna jest nowa jakość wspierania przedsiębiorczości w Polsce, poprzez pomoc w zakładaniu i rozwoju małych i średnich firm oraz tworzeniu innowacyjnych pomysłów biznesowych mających stanowić przewagę konkurencyjną polskiej gospodarki.

Współpraca z AIP umożliwia każdej osobie założenie firmy najniższym kosztem, najszybciej i najłatwiej w Polsce, przy minimalnym ryzyku. Przedsiębiorca nie musi mieć lokalu, grubego portfela i znajomości.

Wystarczy pomysł i Twoja chęć działania! AIP oferuje szereg atrakcyjnych profitów, aby Twoja firma mogła się dynamicznie rozwijać.

Zapraszamy na www.aipkrakow.pl oraz www.inkubatory.pl

8careers [infinity careers] jest Sewisem Kariery Międzynarodowej. Świadczymy usługi w zakresie doradztwa w karierze międzynarodowej. Naszym klientom pomagamy w kreowaniu dokumentów aplikacyjnych w języku polskim i w językach obcych oraz w przygotowaniach do rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami. Ponadto zajmujemy się coachingiem kariery i treningiem relokacyjnym dla osób zainteresowanych kontynuacją swojej kariery zawodowej na zagranicznym rynku pracy.

W 2014r. opublikowaliśmy poradnik "CV i profesjonalna aplikacja po niemiecku. Kompletne vademecum dla osób poszukujących pracy." autorstwa dr Magdaleny Maśluk-Meller. W poradniku cały rozdział został poświęcony CV naukowemu po niemiecku. Vademecum zawiera także dwa przykłady aplikacji osoby z tytułem doktora - na stanowisko na uczelni i poza nią.Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK PB UE) przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN wspiera uczestnictwo polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w Programie Ramowym UE HORYZONT 2020. Zadaniem KPK PB UE jest kompleksowe wsparcie na każdym etapie udziału w programie: począwszy od informowania o konkursach, tworzenia konsorcjum, przez konsultowanie wniosków i realizację projektów, na raportowaniu kończąc. KPK realizuje swoją misję poprzez prowadzenie konsultacji indywidualnych, mentoringu, warsztatów z pisania wniosków, a także organizowanie dni informacyjnych i konferencji. Krajowy Punkt Kontaktowy i 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych, mieszczących się w największych ośrodkach akademickich, wspólnie realizują powierzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadania jako Sieć KPK.

W ramach Sieci KPK działają również Centra Informacji dla Naukowców EURAXESS, które są częścią europejskiej sieci wspierającej mobilność międzynarodową naukowców.

Na mocy porozumienia o współpracy FNP i KPK PB UE podejmują wspólne działania w zakresie zachęcania polskich naukowców i jednostek badawczych do udziału w programie HORYZONT 2020, między innymi poprzez działanie na rzecz umiędzynarodowienia badań oraz zwiększenia mobilności naukowców.

Strony: www.kpk.gov.pl, www.euraxess.pl

AIP UJ
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego (AIP UJ) powstał dla osób pełnych energii, chcących wdrażać swój pomysł na start-up. AIP UJ przybliża świat biznesu, pomaga pokonać trudności i zmniejsza ryzyko związane z zakładaniem własnej działalności poprzez:

  • uruchomienie firmy bez ZUS i procedur rejestracyjnych, czyli program preinkubacja (firma na próbę)
  • szkolenia i doradztwo ekspertów,
  • networking ? poznawanie się wzajemne i ułatwianie kontaktów z innymi,
  • coworking - zapewnienie przestrzeni do wspólnej pracy i spotkań.

AIP UJ jest również miejscem, gdzie można skonsultować swoje pomysły, szukać inspiracji i rozwiać wątpliwości związane z założeniem firmy. Zapraszamy do współpracy.

Daj sobie szanse na spełniony biznes!

Zapraszamy http://www.aip.uj.edu.pl

CITTRU
Centrum Transferu Technologii CITTRU jest jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego wspierającą współpracę uczelni z biznesem. CITTRU jest odpowiedzialne za proces komercjalizacji wynalazków i innowacyjnych rozwiązań powstałych na UJ:

  • począwszy od identyfikacji nowych technologii,
  • poprzez ich ochronę prawną,
  • tworzenie ścieżek wdrożenia technologii na rynek,
  • a skończywszy na udzielaniu licencji na posiadane rozwiązania, poszukiwaniu partnerów chcących rozwijać wyniki badań naukowców UJ oraz pomocy przy zakładaniu własnej działalności biznesowej.

Działania CITTRU to także łączenie zespołów naukowych UJ z partnerami biznesowymi poprzez wspólne projekty oraz usługi badawcze i eksperckie.

Brokerzy CITTRU zapewniają doradztwo w zakresie wdrożenia technologii, przygotowują biznesplany, oceny innowacyjności rozwiązań oraz wyceniają własność intelektualną.

Zapraszamy http://www.cittru.uj.edu.pl/

Koło Naukowe Administracji Publicznej Uniwersytetu Warszawskiego

Partnerzy zagraniczni PolDoc: 

Nie czekaj ani chwili dłużej...