wtorek, styczeń 16, 2018

Szanowni Państwo,

zapraszamy na konferencję połączoną z warsztatami, umożliwiającą uczestnikom poznanie zagadnień termowizji (termografii) od strony zarówno merytorycznej jak i praktycznej. Obecnie urządzenia do termowizji mają wysoką czułość, rozdzielczość i dostępność cenową. Ze względu na nieinwazyjny sposób badania, termowizja jest coraz częściej stosowana w badaniach naukowych, praktycznych oraz w monitoringu przemysłowym. Zapraszamy szczególnie naukowców z obszarów takich jak:

  • medycyna, biologia, chirurgia, medycyna sportowa, 
  • elektronika, maszynoznawstwo, informatyka, 
  • budownictwo, fotowoltaika, energetyka, 
  • chemia, inżynierii procesowej, inżynieria materiałowa, 
  • weterynaria, zoologia, rolnictwo, 
  • nauki o bezpieczeństwie, BHP, kryminalistyka, 
  • archeologia, geologia, kartografia, architektura. 

Uczestnicy warsztatów otrzymają pakiet wiedzy praktycznej i będą mogli przetestować sprzęt do termowizji. Ponadto, mają możliwość opublikowania swoich prac naukowych w recenzowanej monografii naukowej wydawanej po konferencji - jest to 5 punktów MNiSW.

Konferencja to również możliwość nawiązania interdyscyplinarnych kontaktów, które przyczynią się do rozwijania innowacji oraz poszerzenia możliwości grantowych.

Więcej informacji tutaj: http://thermosci.eu/

Nie czekaj ani chwili dłużej...