czwartek, lipiec 19, 2018

Najnowsze aktualności

 
„Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Startup – Przemysł”

„Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Startup – Przemysł”

IV edycja bezpłatnej konferencji: Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Startup – Przemysł (5-6 Read More

"Zintegrowane Programy Uczelni"

NCBiR wspiera polskie uczelnie i instytucje Read More
 II Wrocławskie Dni Doktoranta

II Wrocławskie Dni Doktoranta

24 i 25 maja 2018 r. w Centrum Naukowej Informacji Medycznej we Read More
 • 1
 • 2

Czym jest PolDoc?

Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc jest pierwszą ogólnopolską organizacją pozarządową zajmującą się wielopłaszczyznowym wsparciem młodych naukowców w ich rozwoju zawodowym – w sektorach zarówno publicznym, jak i prywatnym, bez względu na dyscyplinę naukową. Prowadzimy działalność szkoleniową, doradczą i informacyjną online oraz w pięciu ośrodkach regionalnych: Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Warszawie i Łodzi. Współpracując z trenerami nauki, szkolimy m. in. z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego, komunikacji, transferu technologii i innowacji, zarządzania, pozyskiwania dofinansowań.

Od 2011 roku aktywnie wspieramy rozwój karier młodych naukowców w Polsce i za granicą. Współpracujemy zarówno z instytucjami krajowymi (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE) i uczelniami (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi), jak i instytucjami regionalnymi: urzędami marszałkowskimi, parkami technologicznymi, klastrami czy inkubatorami przedsiębiorczości. Promujemy działalność środowisk doktoranckich oraz kół naukowych.

 

Dlaczego PolDoc?STOWARZYSZENIE

Przynależność do największej w Polsce niezależnej grupy młodych naukowców ze wszystkich sektorów rynku, wielu uczelni i dyscyplin

INWESTYCJA

Wkład we własny rozwój naukowy i zawodowy

ROZWÓJ

Wzmacnianie kompetencji i zdobywanie certyfikatów uznawanych w Polsce i za granicą
SZKOLENIA

Aktywne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych naukowców mających profesjonalne podejście do szkoleń

WYDARZENIA

Co semestr kilkadziesiąt propozycji dedykowanych młodym naukowcom

MATERIAŁY

Dostęp do materiałów poszkoleniowych i webinaryjnych

 

Jesteś zainteresowany?

NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!
Zostań członkiem PolDoc
 

Nasi Partnerzy

 

Chcac rozwijac projekty na najwyzszym poziomie, pracujemy tylko z najlepszymi. • Centrum Transferu Technologii CITTRU
 • Małopolska sieć ngo
 • Koło Naukowe Administracji Publicznej Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
 • Euraxess
 • 8careers
 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Skrzydlate studia
 • Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
 • ameddias
 
 

Znajdziesz nas

 

Działamy na terenie Polski w pięciu ośrodkach. W każdym prowadzimy co semestr szereg szkoleń. Gdzie spotkamy Ciebie?


 

Głównyspecjalista/koordynator projektu w Dziale Koordynatorów

Miejsce pracy: Warszawa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to agencja wykonawcza powołana w celu realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej Państwa. NCBR zarządza programami badań naukowych w strategicznych dla Polski dziedzinach. Pełni także funkcję i wykonuje zadania Instytucji Pośredniczącej dla następujących programów operacyjnych z perspektywy 2014 – 2020: Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój, a także realizuje Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Projekty finansowane lub współfinansowane przez Centrum wykorzystywane są w gospodarce, kulturze, ochronie zdrowia i administracji publicznej. Centrum realizuje między innymi programy wsparcia komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych oraz wspiera rozwój naukowców.


Stanowiska pracy i zakres zadaniowy: wsparcie merytoryczne właściwych komórek organizacyjnych w realizacji programów i projektów oraz w ogłaszanych przez Dyrektora naborach wniosków o dofinansowanie;
opracowywanie diagnozy sytuacji w istotnych (z punktu widzenia polityki innowacyjnej i naukowej państwa) obszarach nauki i gospodarki;
udział w opracowaniu projektów programów badań naukowych i prac rozwojowych finansowanych ze środków krajowych oraz POIR;
współpracę z Radą Centrum w opracowywaniu projektów strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych;
opiniowanie dokumentów wdrożeniowych dla programów realizowanych w Centrum;
przygotowywanie rekomendacji dla Dyrektora dotyczących merytorycznej zasadności przystąpienia do inicjatyw międzynarodowych wpisujących się w realizację zadań zgodnych z misją Centrum, ukierunkowanych na uruchomienie bądź przystąpienie Centrum do programu finansowania B+R, a także współpraca z Radą Centrumw zakresie opiniowania tych inicjatyw;
udział w realizacji merytorycznych zadań międzynarodowych programów (m.in. ERA-NET, ERA-NET PLUS);
opiniowanie warunków udziału polskich podmiotów w konkursach w ramach inicjatyw międzynarodowych;
wsparcie właściwych komórek organizacyjnych w zakresie doboru ekspertów do realizowanych w Centrum zadań.


Oczekiwania w stosunku do pracownika:
tytułu doktora w jednej z dziedzin: nauki społeczne lub ekonomiczne, nauki chemiczne, medyczne, technologia materiałowa;
co najmniej 3-letniego doświadczenia w zarządzaniu programami lub dużymi projektami badawczo-rozwojowymi;
znajomości języka angielskiego umożliwiającej swobodną komunikację (min. poziom B2), mile widzialna znajomość języka angielskiego branżowego;
samodzielności w działaniu, proaktywności i inicjatywy;
konsekwencji w realizacji celów oraz zorientowania na efekty;
umiejętności komunikowania się z różnymi środowiskami;
skrupulatności, odpowiedzialności, terminowości;
odpowiedzialności za realizację wykonywanych zadań;
umiejętności pracy w zespole;
gotowości do wystąpień publicznych;
umiejętności organizacyjnych i efektywnego planowania pracy;
gotowości do rozwoju w wybranej dziedzinie naukowej;
umiejętności obsługi komputera w zakresie pakietu Ms Office;
nienagannej postawy etycznej i wysokiej kultury osobistej.

Dokumentacja wymagana do aplikacji: Prosimy o przesyłanie aplikacji za pośrednictwem strony internetowej NCBR link: http://www.ncbr.gov.pl/bip/praca-w-ncbr/oferty-pracy/oferty-pracy/art,288,glowny-specjalistakoordynator-projektu-w-dziale-koordynatorow,0.html

Kontakt: Karolina Szymańska
E-Mail: karolina.szymanska@ncbr.gov.pl

Nie czekaj ani chwili dłużej...