sobota, grudzień 16, 2017

Najnowsze aktualności

 
Październik w Poldoc!

Październik w Poldoc!

Ruszyły zapisy na październikowe zajęcia PolDoc! Nie czekaj, zapisz się już dziś! Read More
Od doktoratu do własnej firmy

Od doktoratu do własnej firmy

Od doktoratu do własnej firmy, czyli jakie naukowiec ma możliwości współpracy z Read More
IATI Monday Business Meeting (IATI MBM) - „Zielone miasto”

IATI Monday Business Meeting (IATI MBM) - „Zielone miasto”

IATI Monday Business Meeting (IATI MBM) - „Zielone miasto” Read More
 • 1
 • 2

Czym jest PolDoc?

Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc jest pierwszą ogólnopolską organizacją pozarządową zajmującą się wielopłaszczyznowym wsparciem młodych naukowców w ich rozwoju zawodowym – w sektorach zarówno publicznym, jak i prywatnym, bez względu na dyscyplinę naukową. Prowadzimy działalność szkoleniową, doradczą i informacyjną online oraz w pięciu ośrodkach regionalnych: Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Warszawie i Łodzi. Współpracując z trenerami nauki, szkolimy m. in. z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego, komunikacji, transferu technologii i innowacji, zarządzania, pozyskiwania dofinansowań.

Od 2011 roku aktywnie wspieramy rozwój karier młodych naukowców w Polsce i za granicą. Współpracujemy zarówno z instytucjami krajowymi (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE) i uczelniami (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi), jak i instytucjami regionalnymi: urzędami marszałkowskimi, parkami technologicznymi, klastrami czy inkubatorami przedsiębiorczości. Promujemy działalność środowisk doktoranckich oraz kół naukowych.

 

Dlaczego PolDoc?STOWARZYSZENIE

Przynależność do największej w Polsce niezależnej grupy młodych naukowców ze wszystkich sektorów rynku, wielu uczelni i dyscyplin

INWESTYCJA

Wkład we własny rozwój naukowy i zawodowy

ROZWÓJ

Wzmacnianie kompetencji i zdobywanie certyfikatów uznawanych w Polsce i za granicą
SZKOLENIA

Aktywne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych naukowców mających profesjonalne podejście do szkoleń

WYDARZENIA

Co semestr kilkadziesiąt propozycji dedykowanych młodym naukowcom

MATERIAŁY

Dostęp do materiałów poszkoleniowych i webinaryjnych

 

Jesteś zainteresowany?

NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!
Zostań członkiem PolDoc
 

Nasi Partnerzy

 

Chcac rozwijac projekty na najwyzszym poziomie, pracujemy tylko z najlepszymi. • Centrum Transferu Technologii CITTRU
 • Małopolska sieć ngo
 • Koło Naukowe Administracji Publicznej Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
 • Euraxess
 • 8careers
 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Skrzydlate studia
 • Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
 • ameddias
 
 

Znajdziesz nas

 

Działamy na terenie Polski w pięciu ośrodkach. W każdym prowadzimy co semestr szereg szkoleń. Gdzie spotkamy Ciebie?


 

Głównyspecjalista/koordynator projektu w Dziale Koordynatorów

Miejsce pracy: Warszawa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to agencja wykonawcza powołana w celu realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej Państwa. NCBR zarządza programami badań naukowych w strategicznych dla Polski dziedzinach. Pełni także funkcję i wykonuje zadania Instytucji Pośredniczącej dla następujących programów operacyjnych z perspektywy 2014 – 2020: Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój, a także realizuje Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Projekty finansowane lub współfinansowane przez Centrum wykorzystywane są w gospodarce, kulturze, ochronie zdrowia i administracji publicznej. Centrum realizuje między innymi programy wsparcia komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych oraz wspiera rozwój naukowców.


Stanowiska pracy i zakres zadaniowy: wsparcie merytoryczne właściwych komórek organizacyjnych w realizacji programów i projektów oraz w ogłaszanych przez Dyrektora naborach wniosków o dofinansowanie;
opracowywanie diagnozy sytuacji w istotnych (z punktu widzenia polityki innowacyjnej i naukowej państwa) obszarach nauki i gospodarki;
udział w opracowaniu projektów programów badań naukowych i prac rozwojowych finansowanych ze środków krajowych oraz POIR;
współpracę z Radą Centrum w opracowywaniu projektów strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych;
opiniowanie dokumentów wdrożeniowych dla programów realizowanych w Centrum;
przygotowywanie rekomendacji dla Dyrektora dotyczących merytorycznej zasadności przystąpienia do inicjatyw międzynarodowych wpisujących się w realizację zadań zgodnych z misją Centrum, ukierunkowanych na uruchomienie bądź przystąpienie Centrum do programu finansowania B+R, a także współpraca z Radą Centrumw zakresie opiniowania tych inicjatyw;
udział w realizacji merytorycznych zadań międzynarodowych programów (m.in. ERA-NET, ERA-NET PLUS);
opiniowanie warunków udziału polskich podmiotów w konkursach w ramach inicjatyw międzynarodowych;
wsparcie właściwych komórek organizacyjnych w zakresie doboru ekspertów do realizowanych w Centrum zadań.


Oczekiwania w stosunku do pracownika:
tytułu doktora w jednej z dziedzin: nauki społeczne lub ekonomiczne, nauki chemiczne, medyczne, technologia materiałowa;
co najmniej 3-letniego doświadczenia w zarządzaniu programami lub dużymi projektami badawczo-rozwojowymi;
znajomości języka angielskiego umożliwiającej swobodną komunikację (min. poziom B2), mile widzialna znajomość języka angielskiego branżowego;
samodzielności w działaniu, proaktywności i inicjatywy;
konsekwencji w realizacji celów oraz zorientowania na efekty;
umiejętności komunikowania się z różnymi środowiskami;
skrupulatności, odpowiedzialności, terminowości;
odpowiedzialności za realizację wykonywanych zadań;
umiejętności pracy w zespole;
gotowości do wystąpień publicznych;
umiejętności organizacyjnych i efektywnego planowania pracy;
gotowości do rozwoju w wybranej dziedzinie naukowej;
umiejętności obsługi komputera w zakresie pakietu Ms Office;
nienagannej postawy etycznej i wysokiej kultury osobistej.

Dokumentacja wymagana do aplikacji: Prosimy o przesyłanie aplikacji za pośrednictwem strony internetowej NCBR link: http://www.ncbr.gov.pl/bip/praca-w-ncbr/oferty-pracy/oferty-pracy/art,288,glowny-specjalistakoordynator-projektu-w-dziale-koordynatorow,0.html

Kontakt: Karolina Szymańska
E-Mail: karolina.szymanska@ncbr.gov.pl

Nie czekaj ani chwili dłużej...