Szkolenie

« Od doktoratu do zatrudnienia – jak rozmawiać z potencjalnym pracodawcą?

 

Szkolenie skierowane jest do młodych naukowców rozważających rozpoczęcie poszukiwania pracy lub współpracy przy nowym projekcie, na uczelni lub poza nią. Zajęcia obejmują szereg ćwiczeń z zakresu podejmowania kontaktu zawodowego – przede wszystkim podczas rozmów kwalifikacyjnych, ale także spotkań networkingowych. Szczególny nacisk położony zostanie na posługiwanie się „językiem korzyści” zrozumiałym dla przedstawicieli różnych sektorów rynku, a także na klarowne i ustrukturyzowane prezentowanie własnych umiejętności i osiągnięć. W wyniku zajęć uczestnicy dowiedzą się, czego spodziewa się po rozmowie z nimi potencjalny pracodawca, odkryją tez nowe sposoby na skuteczne rozwijanie kontaktów zawodowych. 

 

Prowadząca: Dr Justyna Małkuch-Świtalska

dr Justyna Małkuch-Świtalsk

Doktor nauk historycznych, członek ekipy badawczej Université de Lorraine, wykładowca Université de Reims Champagne-Ardenne we Francji. Jest aktywnym ekspertem Komisji Europejskiej, gdzie analizuje sytuację zawodową młodych naukowców w Polsce i na świecie, współpracuje też z siecią mobilności naukowców Euraxess. Jest pierwszym trenerem nauki zarejestrowanym na terenie RP, specjalizuje się w strategicznym zarządzaniu karierą naukową, w tym w procesach rekrutacyjnych oraz aktywności naukowców w różnych gałęziach gospodarki. Od 5-ciu lat pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc, którego jest założycielem. Jest także organizatorem Kursu Trenerów Nauki, pomysłodawcą Forum Karier Naukowych (pierwsza edycja zorganizowana w kwietniu 2016 r. w Warszawie) oraz Business & Science Network (organizowanego w Krakowie). Absolwentka kursów trenerskich w Polsce i we Francji, zrealizowała ponad 400 godzin szkoleń. Swoją działalność promuje poprzez stronę: www.trenernauki.pl oraz na fan page: https://www.facebook.com/trenernauki/

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera:

Newsletter by FreshMail

podstawowy  

szkolenia  

PolDoc to:

4 ośrodki

Profesjonalne szkolenia

Trenerzy z doświadczeniem

X członków zwyczajnych

Y członków wspierających

123 szkolenia semestralnie

X wydarzeń w ostatnim semestrze

Zaloguj się!