Nowy semestr, nowa oferta szkoleniowa. Zobacz co ciekawego przygotowaliśmy w Poldoc!

 

GRAFIK SZKOLEŃ I WEBINARIÓW STOWARZYSZENIA POLDOC NA SEMESTR LETNI 2019

Zapisy na warsztaty i szkolenia będą otwierane na około 3 tygodnie przed terminem danych zajęć (https://www.poldoc.pl/szkolenia-i-doradztwo/zapisy-na-szkolenia/range.listevents/-). Daty i miejsca organizacji zajęć podamy na stronie internetowej, fan page’u i w newsletterze (zapisy na www.poldoc.pl).

Udział w zajęciach jest bezpłatny (regulamin uczestnictwa: https://www.poldoc.pl/szkolenia-i-doradztwo/regulamin-szkolenia).

Pierwszeństwo w zapisie mają członkowie PolDoc (zasady członkostwa: https://www.poldoc.pl/stowarzyszenie/czlonkostwo).

Osoby niebędące członkami Stowarzyszenia mogą uczestniczyć w jednym bezpłatnym (wybranym) szkoleniu lub webinarium, o ile wcześniej nie brały udziału w żadnych zajęciach organizowanych przez PolDoc. Program „Pisz doktorat razem z nami!” zarezerwowany jest dla osób zrzeszonych w Organizacji.

 

SZKOLENIA STACJONARNE
  Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
Kraków Przedsiębiorczy doktorant – jak założyć swoją firmę lub organizację pozarządową. Zmiany w prawie w 2018 i 2019 r.   Dokumenty konkursowe – jak z sukcesem aplikować o granty i prawidłowo zrealizować projekt?  
Łódź

 

 Jak sprawnie napisać doktorat?   Razem czy osobno, czyli jak pracować w zespole?
Poznań      Jak napisać dobry artykuł naukowy? Cz. II Nowoczesna dydaktyka akademicka – pożegnaj się z Power Pointem!  
Warszawa Gdzie i jak skutecznie aplikować o środki na badania i rozwój?   Ochrona danych osobowych dla naukowców.  
SZKOLENIA ONLINE

WIRTUALNA AKADEMIA NAUKOWCA:

Dobre projekty, skuteczne działania naukowe

Spotkanie I:

Instytucjonalne wsparcie rozwoju młodych naukowców – jak pomogą Ci projekty NCN, NCBiR, NAWA i FNP?

Spotkanie II:

Profesjonalne prowadzenie badań naukowych – wprowadzenie.

Spotkanie III:

Jak zaprojektować plakat naukowy?

Spotkanie IV:

Jak napisać dobry abstrakt?

WEBINARIA

WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI INSTYTUCJONALNYMI

- Naukowiec w sektorze B+R+I
 

 

Na co stawia komisja Europejska w obszarze energii? - Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Województwa Łódzkiego oraz ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Oswój swój stres - Biuro Karier Politechniki Warszawskiej
       

 

 

*Udział we wszystkich czterech webinariach (z danej serii) w semestrze uprawnia do otrzymania dodatkowego certyfikatu.