sobota, wrzesień 19, 2020

Poszukujemy osób zainteresowanych współpracą w następujących zakresach tematycznych:

 

1. Trener z zakresu KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ:

Stowarzyszenie PolDoc rozwija swoją ofertę w zakresie szkoleń z komunikacji międzykulturowej. Szkolenia kierowane są do klientów biznesowych, którzy zatrudniają obcokrajowców lub współpracują z innymi krajami i chcą poznać m. in. kulturę i mentalność (szczególnie dotyczącą świata biznesu) danego kraju.

Naszym celem jest stworzenie oferty obejmującej jak najszerszy obszar geograficzno-kulturowy. Obecnie poszukujemy trenerów specjalizujących się w kulturach:

? Europy (kraje bałtyckie, Rumunia, Węgry, Czechy, Słowacja),
? Azji (Chiny, Korea Południowa, Indonezja, Tajlandia),
? Afryki Środkowej,
? Ameryki Południowej,
? Ameryki Północnej (Kanada).

Osoba aplikująca na stanowisko trenera, oprócz znajomości kultury i relacji biznesowych danego kraju, zobowiązana jest również posiadać wiedzę na temat kultury i relacji biznesowych w Polsce, ponieważ szkolenia będą też miały na celu przedstawienie uczestnikom obu kultur oraz ich wzajemnych relacji biznesowych.

Opis oferty szkoleń międzykulturowych można znaleźć na: http://poldoc.pl/nauka-i-biznes/szkolenia-miedzykulturowe

Oczekiwania wobec trenera:
? minimum wykształcenie wyższe magisterskie,
? stopień doktora lub status doktoranta (ewentualnie wykazanie innej formy współpracy naukowej ze środowiskiem akademickim),
? mile wdziane doświadczenie trenera szkoleniowego w sektorze prywatnym lub pozarządowym,
? znajomość języka polskiego oraz angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie szkoleń w tych językach,
? mile widziana jest umiejętność przeprowadzenia szkoleń w innych językach europejskich i/lub w języku danego kraju/kręgu kulturowego,
? doświadczenie międzykulturowe: pobyt w danym kraju, znajomość mentalności i kultury biznesu.

Opis współpracy:
? prowadzenie szkoleń dla polskich firm zatrudniających cudzoziemców i prowadzących współpracę międzynarodową,
? szkolenia prowadzone będą w zależności od zapotrzebowania danej firmy,
? zajęcia (w formie warsztatów) odbywać się będą w niewielkich grupach złożonych z polskich i zagranicznych pracowników firmy.

Naszym trenerom zapewniamy:
? indywidualne i wielopłaszczyznowe wsparcie w rozwoju zawodowym,
? możliwość pracy w wielokulturowym i wielojęzycznym środowisku,
? uczestnictwo w międzynarodowych projektach,
? wysokie stawki płacowe.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV (w języku polskim i angielskim) na e-mail: naukaibiznes@poldoc.pl

 

2. Trener z zakresu DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW:

Poszukujemy trenera (najlepiej doktora lub doktoranta), który włączyłby się w prowadzenie autorskich szkoleń dla Członków Stowarzyszenia PolDoc z tematyki dotyczącej różnego rodzaju dofinansowań.

Oczekiwania wobec trenera:
? min. wykształcenie wyższe magisterskie,
? stopień doktora lub status doktoranta (ewentualnie wykazanie innej formy współpracy naukowej ze środowiskiem akademickim),
? doświadczenie w prowadzeniu zajęć w zakresie szkolnictwa wyższego oraz jako trenera szkoleniowego w sektorze prywatnym lub pozarządowym.

Opis współpracy:
? prowadzenie autorskich szkoleń dla doktorantów oraz dla środowiska biznesowego
? szkolenia prowadzone będą w wymiarze 3-6 godz.,
? zajęcia (w formie warsztatów) odbywać się będą w grupach maksymalnie 12 osób.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV na e-mail: biuro@poldoc.pl

Nie czekaj ani chwili dłużej...